Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Valsts nodevas par uzņēmuma reģistrāciju

Valsts nodevas par uzņēmuma reģistrāciju sastāv no pašas valsts nodevas un maksājuma par publikāciju Latvijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Valsts nodevas par uzņēmuma reģistrāciju, EUR

Uzņēmuma veids Valsts nodeva Maksa par publikāciju
“Latvijas Vēstnesī”
Izmaksas, kopā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 150.00 27.03 177.03
SIA ar samazināto kapitālu   20.00 14.23   34.23
Filiāle   30.00 18.50   48.50
Individuālais komersants   30.00 18.50   48.50

Izmaksu summas pēdējo reizi ir atjaunotas 2016. gada 28. decembrī.

 

Skatiet arī:

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit