Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Parakstu apliecināšanas izmaksas

Parakstu apliecināšana

Lai reģistrētu jaunu uzņēmumu vai veiktu izmaiņas esoša uzņēmuma reģistrācijas datos, piemēram, dalībnieku vai valdes izmaiņas, juridiskās adreses maiņa, pamatkapitāla palielināšana, Latvijas Uzņēmumu reģistrā ir nepieciešams iesniegt dokumentus ar apliecinātiem parakstiem.

Latvijas Uzņēmumu Reģistram iesniedzamos dokumentus var apliecināt dažādos veidos:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu;
 • parakstot pie valsts notāra Latvijas Uzņēmumu reģistrā;
 • parakstot pie Latvijas Zvērināta Notāra;
 • parakstot ārvālstīs pie zvērināta notāra.

Parakstu apliecināšanas izmaksas 1 parakstam, EUR

Elektroniskais paraksts:   0.41
Parakstu apliecināšana Uzņēmumu Reģistrā:   7.11
Parakstu apliecināšana pie Latvijas Zvērināta notāra*: 23.05

* Summa ir norādīta pamatojoties uz faktisko gadījumu un var nedaudz svārstīties atkarībā no situācijas.
Parakstu apliecināšanas izmaksas pēdējo reizi ir atjaunotas 2016. gada 28. decembrī.

 

Skatiet arī:

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit