Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošana

Sagatavosim uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus un nosūtīsim Jums pa e‑pastu PDF formātā.

Jūs paši organizēsiet šo dokumentu parakstīšanu un parakstu apstiprināšanu, kā arī iesniegsiet tos Latvijas Uzņēmumu Reģistrā.

Pieteikties

Dokumentu
sagatavošanas ilgums:

1 darba dienaLaiks no informācijas iesniegšanas un pakalpojuma apmaksas dienas.

Cena:

EUR 70Ši cena ir norādīta neskaitot PVN standarta SIA dibināšanas gadījumam, kad uzņēmumam ir viens dalībnieks, kas vienlaicīgi ir arī vienīgais valdes loceklis.

Latvijas rezidentiem
fiziskām personām

Kā pieteikt uzņēmuma reģistrēšanas dokumentu sagatavošanu?

Detalizēti aizpildiet klienta anketu un nosūtiet to mums uz e-pastu info@minioffice.lv.
Divu stundu laikā nosūtīsim rēķinu par dokumentu sagatavošanu un gaidīsim apmaksu.
Vienas darba dienas pēc laikā pēc apmaksas saņemšanas nosūtīsim Jums visus nepieciešamos dokumentos .pdf formātā uzņēmuma reģistrācijai.

Kas jādara ar uzņēmuma reģistrēšanas dokumentiem?

Parakstiet visus saņemtos dokumentus ar elektronisko parakstu.

Ja Jums nav elektroniska paraksta, tad paraksti uz diviem dokumentiem būs jāapliecina pie notāra.

Iesniedziet dokumentus Latvijas Uzņēmumu Reģistrā:

 • Elektroniski parakstītus: portāla Latvija.lv => Izmaiņas Uzņēmumu Reģistra vestajos reģistros;
 • Notariāli apstiprinātos: ievietojiet Uzņēmumu Reģistra Pastkastīti vai nosūtiet pa pastu.
4. dienā no dokumentu iesniegšanas saņemsiet no Uzņēmumu Reģistra lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju.
Pieteikties

Cenas

Cena par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) standarta reģistrācijas dokumentu sagatavošanu ir 70 euro plus PVN. Šī cena ir noteikta pieņemot, ka SIA būs viens īpašnieks - fiziskā persona, Latvijas rezidents, kas vienlaicīgi būs arī valdes loceklis.

Gadījumos, kad SIA būs no diviem līdz pieciem īpašniekiem - fiziskās personas, kas ir Latvijas rezidenti, cena par SIA standarta reģistrācijas dokumentu sagatavošanu ir 100 euro plus PVN.

Mēs sagatavosim SIA dibināšanai nepieciešamos dokumentus, kas atbilst likuma prasībām un ir piemēroti lielākai daļai SIA ar nelielu dalībnieku skaitu. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams paredzēt specifiskos noteikumus attiecībā uz dalībnieku vai valdes tiesībām un citām niansēm. Cena par šādu dokumentu sagatavošanu tiks noteikta atsevišķi.

BONUSS: Pieteikuma sagatavošana sabiedrības reģistrēšanai PVN maksātāju reģistrā vienlaicīgi ar sabiedrības reģistrāciju - bez papildus maksas.

Pieteikties

Uzņēmuma dibināšanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamā informācija

Lai sagatavotu SIA reģistrācijas dokumentus mums ir nepieciešāma sekojoša informācija un dokumenti:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • informācija par dalībniekiem (fiziskām personām - skanēta pases pirmā lapa un deklarētā dzīves vieta; juridiskām personām - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • pamatkapitāla summa un sadalījums starp dalībniekiem;
 • informācija par valdes locekļiem un to tiesībām pārstāvēt uzņēmumu (atsevišķi vai kopā) - skanēta pases pirmā lapa un deklarētā dzīves vieta;
 • juridiskā adrese (ja nepieciešams, mēs varam piedāvāt juridisko adresi ar pasta apstrādes pakalpojumu);
 • īss uzņēmuma plānotās darbības apraksts.

Gadījumā, ja kāds no uzņēmuma dalībniekiem vai valdes locekļiem ir Latvijas nerezidents, kā arī, ja Jūs plānojat dibināt nevis SIA, bet citu uzņēmuma formu, piemēram, akciju sabiedrību (AS), būs nepieciešama arī cita informācija.

Ja uzņēmumu vajag reģistrēt kā PVN maksātāju, būs nepieciešāma papildus informācija.

Ar uzņēmuma dibināšanu saistītās izmaksas

Visas izmaksas norādītas euro, ieskaitiot PVN.

Mazkapitāla SIA SIA ar pilnu kapitālu
Valsts nodeva par SIA reģistrāciju 20,00 150.00
Publikācija "Latvijas vēstnesī" 14.23 27.03
Maksa par dibināšanas dokumentu sagatavošanu Mini Office 84,70 84,70
Kopā izmaksas: 118.93 261.73

Pēc uzņēmuma reģistrēšanas PVN reģistrā ir iespējams atprasīt samaksāto PVN.

Noderīga informācija un norādījumi uzņēmumu reģistrēšanai

Uzņēmuma dibināšanas pakalpojumi

Lai palīdzētu klientiem ietaupītu savu laiku, Mini Office piedāvā pilnu profesionālu pakalpojumu kompleksu uzņēmumu dibināšanā, kas iekļauj reģistrācijas dokumentu sagatavošanu, tikšanas pie notāra organizēšanu un dokumentu iesniegšanu Latvijas Uzņēmumu Reģistrā.

Šīs pakalpojums ir īpaši piemērots gadījumos, kad uzņēmuma dibinātājs ir juridiskā personā.

 

Pieteikties

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit