Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā
Company Formation Latvia

Uzņēmuma dibināšana Latvijā

Uzņēmuma reģistrēšanas pakalpojumi

Standarta

Jūs ierodaties Rīgā, lai parakstītu reģistrācijas dokumentus un iemaksātu bankā uzņēmuma pamatkapitālu. Pēc uzņēmuma reģistrācijas jums būs nepieciešams atvērt bankas kontu.

Pieteikties

Reģistrācijas ilgums:

7 darba dienasLaiks no informācijas iesniegšanas un pakalpojuma apmaksas dienas.

Cena:

EUR 800Šajā cenā ir iekļauts PVN, kuru varēs atprasīt pēc uzņēmuma reģistrēšanas PVN maksātāju reģistrā. Jūsu konkrētājā gadījumā varētu tikt piemērota arī zemāka cenā. Lūdzam sazināties ar mums, lai caņemtu sīkāku informāciju.

nerezidentiem

Attālināti

Jūs apstiprināt parakstus uz reģistrācijas dokumentiem pie notāra sava valstī un atsūtat tos mums pa pastu. Mēs organizēsim reģistrācijas dokumentu notariālo tulkojumu un iesniegsim tos Latvijas Uzņēmumu reģistrā.

Pieteikties

Reģistrācijas ilgums:

3 nedēļasApproximate time from the day you provide all information required for company formation and make payment. Actual duration is dependent on the country of your residence and how quickly will you execute eactions required from you.

Jūsu klātbūtne Rīgā:

Nav nepieciešāmaLai reģistrētu uzņēmumu jūsu klātbutne Latvijā nav nepieciešama. Iespējams, jums būs nepieciešams ierasties Latvijā, lai atvērtu uzņēmuma bankas kontu.

Cena:

EUR 1,200Šajā cenā ir iekļauts PVN, kuru varēs atprasīt pēc uzņēmuma reģistrēšanas PVN maksātāju reģistrā. Jūsu konkrētājā gadījumā varētu tikt piemērota arī zemāka cenā. Lūdzam sazināties ar mums, lai caņemtu sīkāku informāciju.

nerezidentiem

Latvijas uzņēmuma reģistrācijai nepieciešāmā informācija

Uzņēmuma reģistrēšanai Latvijā mums ir nepieciešama sekojoša informācija:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • informācija par īpašniekiem;
 • pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp īpašniekiem;
 • informācija par valdes locekļiem un to pārstāvības tiesībām (kopā vai atsevišķi);
 • juridiskā adrese (ja nepieciešams, mēs varam piedāvāt juridisko adresi ar korespondences apstrādes iespējām);
 • īss saimnieciskās darbības apraksts.

Darbības, kuras nepieciešams veikt dibinātājiem un valdes locekļiem uzņēmuma reģistrēšanai Latvijā

Mēs esam izstrādājuši mūsu pakalpojumus tādā veidā, lai lielāko daļu darbību uzņēmuma reģistrēšanas procesā mēs paveiktu paši. Jūsu dalība būs nepieciešama tikai īpaši nepieciešamajos gadījumos.

Zemāk ir minētas no jums nepieciešamās darbības:

 • sniegt uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamo informāciju;
 • parakstīt reģistrācijas dokumentus pie notāra;
 • iemaksāt uzņēmuma pamatkapitālu;
 • atvērt uzņēmuma pastāvīgo kontu pēc uzņēmuma reģistrēšanas.

Akcionāriem un valdes locekļiem būs jāsaņem zvērināta notāra parakstu apliecinājums uz uzņēmuma reģistrācijas dokumentiem. Latvijas rezidenti parakstus var apliecināt arī Latvijas Uzņēmumu reģistrā. Kā arī notariālā parakstu apliecinājuma vietā, dokumentus var parakstīt ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Lielāko daļu valstu rezidenti var apliecināt parakstus pie zvērinātā notāra savā valstī.

Gadījumā, ja jūs izvēlēsieties reģistrēt uzņēmumu kādā konkrētā adresē, jums būs nepieciešams iesniegt juridiskās adreses īpašnieka piekrišanu reģistrēt uzņēmumu šajā adresē.

Uzņēmuma reģistrēšanas kā PVN maksātājs procesa apraksts

Latvijas uzņēmumi - PVN nemaksātāji

Jaundibinātājam uzņēmumam netiek piešķirts PVN maksātāja statuss pēc noklusējuma. PVN maksātāja statusa reģistrācija nav obligāta līdz tam laikam, kamēr uzņēmums neatbildīs noteiktiem kritērijiem. Ja uzņēmums nav PVN maksātājs, tas nepievieno PVN summu savām pārdošanas cenām, un tam nav tiesību uz PVN atmaksu no saviem izdevumiem. Uzņēmumam, kas nav PVN maksātājs, nav jāiesniedz PVN deklarācijas. Dažos gadījumos ir izdevīgāk nereģistrēt uzņēmumu kā PVN maksātāju, piemēram, ja uzņēmuma klienti pārsvarā ir fiziskas personas.

Uzņēmuma kā PVN maksātāja reģistrācijas procedūra

Pieteikumu PVN maksātāja statusa iegūšanai var iesniegt Latvijas Uzņēmumu reģistrā kopā ar uzņēmuma reģistrācijas dokumentiem. Piereģistrēties kā PVN maksātājs var arī jebkurā laikā pēc uzņēmuma dibināšanas. Tādā gadījumā ir jāiesniedz pieteikums Valsts Ieņēmumu Dienestam (VID). Vidēji PVN maksātāja reģistrācija aizņem, apmēram, vienu nedēļu. VID var pieprasīt papildus informāciju un/vai aicināt uzņēmuma vadību uz interviju, gadījumā, ja rodas šaubas, ka uzņēmums būs spējīgs veikt saimniecisko darbību un maksāt PVN.

Informācija, kas nepieciešama uzņēmuma reģistrācijai, kā PVN maksātāja

Lai iesniegtu pieteikumu PVN maksātāja statusa iegūšanai, ir nepieciešama sekojoša informācijaZemāk minēts saraksts var neiekļaut visu nepieciešamo informāciju un ir paredzēts lai dotu vispārējo izpratni par procesu. Mēs neesam iekļāvuši tajā informāciju, kuru mēs iegūsim uzņēmuma reģistrēšanas procesā. Sīkākas informācijas un konsultāciju saņemšanai lūdzam sazināties ar mums.:

 • uzņēmējdarbības sfēras, kurās uzņēmums plāno darboties;
 • plānotais apgrozījums;
 • galveno plānoto klientu nosaukums, reģistrācijas numurs un valsts;
 • galveno plānoto piegādātāju nosaukums, reģistrācijas numurs un valsts;
 • uzņēmuma plānotais finansējuma avots;
 • plānoto darbinieku skaits pirmajos 12 uzņēmuma darbības mēnešos.

Gadījumi, kad ir obligāti nepieciešams reģistrēt uzņēmumu kā PVN maksātāju

Uzņēmumam obligāti jāreģistrējas kā PVN maksātājam sekojošos gadījumos:

 • uzņēmums veiks pirkšanas vai pārdošanas darījumus starp citām Eiropas valstīm;
 • uzņēmuma apgrozījums iepriekšējos 12 mēnešos pārsniedza 50,000 euro

Obligātās atskaites, kas ir nepieciešam sniegt PVN maksātājiem

Uzņēmumiem, kuri reģistrēti kā PVN maksātāji, ir jāiesniedz PVN deklarācijas. Atkarībā no darījumu veida un summas, PVN deklarācijas ir jāiesniedz katru mēnesi, reizi ceturksni vai divas reizes gadā.

Bankas konta atvēršana

Informācija, kas nepieciešama uzņēmuma konta atvēršanai Latvijas bankā

Bankas konta atvēršanas procesā un klientu apkalpošanā, bankām ir jāievēro noteiktas Latvijas un starptautiskās likumdošanas prasības. Katra banka patstāvīgi izstrādā šo prasību ievērošanas procedūras, tāpēc pieprasīto dokumentu un informācijas saraksts katrā konkrētā bankā atšķiras.

Zemāk ir minēts informācijas sarakstsZemāk minēts saraksts var neiekļaut visu nepieciešamo informāciju un ir paredzēts lai dotu vispārējo izpratni par procesu., ko bankas parasti pieprasa bankas konta atvēršanai:

 • vidējā skaidras naudas summa, kuru tiek plānots iemaksāt kontā katru mēnesi;
 • vidējā skaidras naudas summa, kuru tiek plānots noņemt no konta katru mēnesi;
 • vidējā ienākošo maksājumu summa, kuru tiek plānots saņemt katru mēnesi;
 • vidējā izejošo maksājumu summa;
 • maksimālā pārskaitījumu summa;
 • uzņēmumā izmantotā grāmatvedības programma;
 • informācijas par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem;
 • vai kāds no patiesā labuma guvējiem ir politiski nozīmīga persona.

Pēc mūsu pieredzes spriežot, dažos gadījumos bankas var pieprasīt papildus informāciju, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu. Bieži tas ir nepieciešams, ja uzņēmums grib noteikt maksājuma summām augstus limitus.

Bankas konta atvēršanas procedūra

Standarta gadījumā, pēc uzņēmuma dibināšanas, valdes loceklim personīgi ir jādodas uz banku ar savu pasi, lai aizpildītu bankas klienta anketu, uzrādītu paraksta paraugu, izvēlētos nepieciešamos bankas pakalpojumus un saņemtu kodu kalkulatoru un internetbankas paroles. Atkarībā no katra uzņēmuma specifikas, banka var pieprasīt papildu dokumentus. Klientiem ar vienkāršu un skaidru biznesa modeli bankas konts var tikt atvērts 1 - 2 dienu laikā. Klientiem ar neparastu vai sarežģītu biznesa modeli var struktūru bankas konta atvēršana var aizņemt dažas nedēļas.

Pēdējo gadu laikā, ar naudas atmazgāšanas novēršanas likumdošanas pastingrināšanas rezultātā, Latvijas bankas ieviesa daudz stingrākas klientu izvērtēšanas procedūras. Bieži lielākas Latvijas bankas atsaka kontu atvēršanu uzņēmumiem ar ārzemju īpašniekiem, it īpaši, ja tie ir no Krievijas vai citām NVS valstīm. Šādiem uzņēmumiem ir lielākas izredzes atvērt bankas kontu mazākās bankās. Šīs bankas parasti ņem daudz augstākās komisijas, tāpēc ka tam jākārto daudz papildus dokumentu klientiem, kuri saskaņā ar likumdošanu tiek klasificēti kā augsta riska klienti.

Latvijas uzņēmums var atvērt kontu arī ārzemju bankā. Ir dažas ārzemju bankas, kas specializējas pakalpojumu sniegšanā caur internētu un atvēr kontu attalināti.

Latvijas uzņēmuma uzturēšanas prasības

Ikgadējie Latvijas uzņēmuma uzturēšanas izdevumi

Latvijas likumdošana neparedz īpašas nodevas uzņēmuma uzturēšanai. Zemāk ir minēti pamata izdevumi uzņēmuma uzturēšanai:

 • juridiskās adreses noma;
 • grāmatvedība, t.i., obligāto atskaišu nodošana;
 • uzņēmuma ienākuma nodoklis 50 euro apmērā uzņēmumiem, kuriem nav ienākumu un kuri nemaksā citus nodokļus;
 • algas nodoklis no minimālas algas, kas kopsummā sastāda 205 euro mēnesī uzņēmumiem, kuros nav darbinieku tajos mēnešos, kad to apgrozījums pārsniedz 1,850 euro (5 minimālās algas).
 • bankas komisijas.

Obligāto pārskatu sniegšanas prasības

Obligāto pārskatu sniegšanas prasības Latvijas uzņēmumiem ir atkarīgas no uzņēmuma darbības veida. Kā noteikts, aktīviem uzņēmumiem ir jāsniedz vairāk obligāto atskaišu nekā neaktīviem uzņēmumiem.

Zemāk ir minēts pamata atskaišu sarakstsThis list is not all inclusive and is provided for general understanding only. There is a number of reports that have to be filed not regularly, or when the company conducts certain business activities., kuras ir jāiesniedz Latvijas uzņēmumiem:

 • gada pārskats un uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija;
 • ikmēneša sociālā nodokļa deklarācija (ja uzņēmumā ir vismaz viens darbinieks);
 • ikmēneša, ceturkšņa vai pusgada PVN deklarācijas (ja uzņēmums ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā);
 • statistikas deklarācija (ja uzņēmums ir izvēlēts noteikto ziņojumu sniegšanai Latvijas Statistikas komitejai).
Pieteikties

 

Jūs varētu būt interesanti arī sekojošie pakalpojumi:

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit

Application Request

Please mark the services that you need, describe the services that you need using the form below. We will respond to you within one business day.

Name (required)

Email address (required)

Telephone Number

Company

Which Services do you Require?

Please describe your requirements

Close