Pamatkapitāla denominācija euro

2016. gada 11. martā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma prasībām, visām kapitālsabiedrībām (SIA un AS) un kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2016. gada 30. jūnijam1 Komercreģistrā ir jāiesniedz dokumenti par uzņēmuma pamatkapitāla denomināciju (pārrēķinu) euro.

Pēc šī datuma, ja kapitālsabiedrības pamatkapitāla denominācija euro netiks veikta, Uzņēmumu Reģistrs automātiski pārrēķinās Komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu euro. Taču SIA un AS būs pienākums, reģistrējot jebkādas izmaiņas komercreģistra ierakstos, vienlaicīgi veikt arī kapitāla denomināciju2 par papildus samaksu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pēc 2016. gada 30. jūnija valsts nodeva un maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” sastādīs:

  • SIA - 51.94 euro,
  • AS - 37.71 euro,
  • kooperatīvai sabiedrībai – 30.59 euro.

Šobrīd valsts nodeva un publikācija “Latvijas Vēstnesī” nav jāapmaksā. Arī jāņem vērā, ka dažiem iesniedzamajiem dokumentiem būs nepieciešams notariāls apliecinājums, Komercreģistra amatpersonas apliecinājums vai drošs elektroniskais paraksts, kas satur laika zīmogu.

Lūdzam Jūs pārliecināties, vai kapitālsabiedrībai ir izveidots dalībnieku reģistra nodalījums un/vai tas ir noformēts atbilstoši  Komerclikuma prasībām3. Ja tas nav ievērots, iesakām to noformēt atbilstoši minētajām prasībām un iesniegt to komercreģistra iestādei, piesakot pamatkapitāla denomināciju euro.

Mēs ieteiktu sagatavot un iesniegt Komercreģistram visus nepieciešamos dokumentus līdz 2016. gada 30. jūnijam, kā arī piedāvājam Jums iespēju ietaupīt savu laiku un uzticēt mums šo dokumentu sagatavošanu.

Pakalpojuma cena:

Veicamā darbība Dokumentu sagatavošana,
EUR + PVN
Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Komercreģistrā,
EUR + PVN
SIA jāveic tikai pamatkapitāla denominācija euro 40 70
SIA jāiesniedz dalībnieku reģistra nodalījums un jāveic pamatkapitāla denominācija euro 60 90*

* Papildus jāapmaksā notāra pakalpojumi.

1 Komerclikuma Pārējo noteikumu 38. un 40. punkts.

2 Komerclikuma Pārējo noteikumu 52. un 53. punkts.

3 Komerclikuma 187. panta 5. daļa.

Saistītie raksti: Pamatkapitāla denominācija euro, 03.06.2015.

 

Pieteikties