Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Vispārēja informācija par uzņēmumu reģistrāciju Latvijā

Ieguvumi no uzņēmuma reģistrācijas Latvijā

Uzņēmuma reģistrācijai Latvijā ir virkne ieguvumu gan Rietumeiropas gan Austrumeiropas uzņēmējiem. Rietumeiropas uzņēmējiem varētu būt interese reģistrēt uzņēmumu Latvijā sekojošu iemeslu dēļ:

 • salīdzinoši zemi nodokļi un algas;
 • viegla pieeja neierobežotam Krievijas tirgum;
 • krieviski runājošs darba spēks ar Rietumu domāšanu.

Krievijas, kā arī citu bijušās PSRS valstu biznesam ir interese uzņēmuma reģistrācija Latvijā, jo:

 • nav valūtas kontroles, kas padara vieglāku maksājumu veikšanu uz Rietumvalstīm, kā arī maksājumu saņemšanu no tām;
 • salīdzinoši stabila un prognozējama likumdošanas sistēma ļauj izmantot Latvijas uzņēmumus, lai aizsargātu kapitālu un intelektuālo īpašumu;
 • angliski un krieviski runājošā darba spēka pieejamība;
 • iespēja saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā, ar kuru var ceļot visā Eiropā.

Vispārējie labumi ir sekojoši:

 • viegls uzņēmuma reģistrācijas process Latvijā;
 • lieliska transporta satiksme ar Eiropu, Krieviju un citām bijušām PSRS valstīm;
 • labvēlīgs holdinga režīms dividenžu saņemšanai un maksāšanai.

Kā vēl vienu svarīgu Latvijas priekšrocību var nosaukt to, ka Latvija ir noslēgusi konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar daudzām valstīm. Latvija ir noslēgusi šādas konvencijas ar vairāk nekā 50 valstīm, kuru starpā ietilpst gandrīz visas Eiropas valstīs, ASV, Kanāda, Ķīna, kā arī NVS valstīs, ieskaitot Krieviju.

Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā ir samērā vienkārša un ātra.

 • Visi uzņēmumi Latvijā tiek reģistrēti vienā valsts iestādē – Uzņēmumu reģistrā.
 • Uzņēmuma reģistrācijas procedūra parasti aizņem 3 darba dienas. Taču to var izdarīt arī vienas darba dienas laikā. Turklāt pastāv iespēja uzņēmumu reģistrēt personīgi, neierodoties Latvijā.
 • Nepastāv aizliegumi ārvalstniekiem kļūt par jaundibināmā uzņēmuma dibinātājiem un/vai tā valdes locekļiem.
 • Latvijas likumdošanas sistēma neparedz nominālo īpašumtiesību opciju.

Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā

Biznesa reģistrācijas pamatformas Latvijā ir sekojošas:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);
 • Akciju sabiedrība (AS);
 • Individuālais komersants (IK);
 • Ārvalsts komersanta pārstāvniecība;
 • Ārvalsts komersanta filiāle.

Visizplatītākā uzņēmuma juridiskā forma – sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Prasības pamatkapitālam

Standarta minimāla pamatkapitāla summa ir 2,800 EUR. Uz reģistrācijas brīdi pamatkapitāls var būt apmaksāts 50% apmērā, taču tā atlikušās daļas apmaksa jāveic 1 gada laikā kopš reģistrācijas.

Latvijā ir iespējams reģistrēt arī mazkapitāla SIA ar kapitālu no 1 EUR līdz 2,800 EUR pie nosacījuma, ka visi uzņēmuma dibinātāji ir fiziskās personas un to skaits nepārsniedz 5.

Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Uzsākot saimniecisku darbību Latvijā, jāņem vērā sekojoši nodokļi (šajā rakstā netiek atspoguļoti izņēmumi un dažas nianses prezentācijas vienkāršības labad):

 • Pievienotās vērtības nodoklis – 21%;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis – 15%;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 34.09%;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 23%.

Ņemot vērā algas nodokļus, attiecība starp uzņēmuma izmaksām un darbinieka neto algu sastāda ap 1.8.

Informācija un darbības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā

Lai reģistrētu uzņēmumu Latvijā, ir vajadzīga sekojoša informācija:

 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Informācija par dibinātājiem;
 • Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem;
 • Informācija par valdes locekļiem un to pārstāvības tiesībām (atsevišķi vai kopā);
 • Juridiskā adrese (mēs varam to nodrošināt kopā ar korespondences apstrādes pakalpojumu, ja ir nepieciešams);
 • Īss uzņēmuma darbības apraksts.

Uzņēmuma dalībniekiem un valdes locekļiem vajadzēs notariāli apliecināt savus parakstus uz reģistrācijas dokumentiem. Latvijas rezidenti var veikt parakstu apliecināšanu arī Uzņēmumu reģistrā. Tā vietā, lai apliecinātu parakstus pie notāra vai Uzņēmumu reģistrā, dokumentus var parakstīt arī ar drošu elektronisko parakstu. Dažu valstu rezidenti var apliecināt parakstus pie zvērināta notāra savā valstī.

Izdevumi, kas saistīti ar uzņēmuma dibināšanu un uzturēšanu

Pamatizdevumi uzņēmuma reģistrācijai Latvijā ir sekojoši:

 • izdevumi par reģistrācijas dokumentu sagatavošanu un asistēšanu reģistrācijas procesā;
 • Notāra parakstu apliecināšanas pakalpojumi;
 • Valsts nodeva;
 • Maksājums par publikāciju Latvijas valsts oficiālajā izdevumā;
 • Izdevumi par bankas konta atvēršanu.

Speciālu nodevu par uzņēmuma uzturēšanu Latvijā nav. Galvenie izdevumi uzņēmuma uzturēšanai pēc tā reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā ir sekojoši:

 • Juridiskās adreses noma;
 • Grāmatvedības pakalpojumi;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 50 EUR apmērā uzņēmumiem, kuriem nav peļņas un kuri nemaksā citus nodokļus.

Ar izmaksām, kas ir saistītas ar uzņēmuma dibināšanu vai gatavo uzņēmumu pirkšanu Latvijā, Jūs varat iepazīties mūsu cenu lapā.

Gatava uzņēmuma iegāde

Dažreiz ātrāk un vienkāršāk iegādāties eksistējošu uzņēmumu, nekā reģistrēt jaunu. Tādiem uzņēmumiem jau var būt piešķirts PVN maksātāja numurs, kā arī atvērts norēķinu konts bankā. Tas ļauj uzsākt uzņēmējdarbību nekavējoties un paziņot saviem darījumu partneriem rekvizītus līdz tam brīdim, kad uzņēmumu dalībnieku maiņa tiks reģistrēta.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzam skatīt Gatavo izņēmumu pārdošana Latvijā.

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit

Pieteikums

Lūdzu atzīmējiet pakalpojumus, aprakstiet pakalpojumus, kas jums ir nepieciešami, izmantojot zemāk esošo formu. Mēs jums atbildēsim vienas darba dienas laikā.

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālruņa numurs

Uzņēmums

Kādi pakalpojumi jūs interesē?

Prasības un komentāri

Close