Cenrādis

Juridiskās vai pasta adreses noma

Juridiskās adreses noma

Juridiskās adreses noma mēnesī EUR 30 + PVN
Juridiskās adreses noma maksājot uzreiz par gadu EUR 330 + PVN
Drošības depozīts EUR 72.60
Maksa par telpu īpašnieka piekrišanas sagatavošanu EUR 36 + PVN

Pasta adreses noma

Pasta adreses noma mēnesī EUR 30 + PVN
Pasta adreses noma maksājot uzreiz par gadu EUR 330 + PVN
Drošības depozīts EUR 72.60

Apmaksas varianti:

  • par 3 mēnešiem;
  • par 6 mēnešiem;
  • par gadu (tiek piemērota atlaide 1 mēneša nomas maksas apmērā).

Virtuālais birojs

Maksa par telefona zvanu pieņēmšanu un apkalpošanu - no 40 EUR + PVN mēnesī.

Uzņēmuma reģistrācija

Rezidentiem

Fiziskām personām

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 500 + PVN
Ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis EUR 350 + PVN

Juridiskām personām

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 600 + PVN
Ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis EUR 450 + PVN

Maksa par papildus valdes locekli vai dalībnieku

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 70 + PVN
Ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis EUR 50 + PVN

Nerezidenteim

Fiziskām personām

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 660 + PVN
Bez dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu Reģistrā EUR 500 + PVN

Juridiskām personām

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 890 + PVN
Bez dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu Reģistrā EUR 700 + PVN

Maksa par papildus valdes locekli vai dalībnieku

Ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā

(ja parakstītājam nav e-paraksts un dokumentus iesniedz mūsu pārstāvis)

EUR 100 + PVN
Ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis EUR 70 + PVN

Izmaiņu reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā

Rezidentiem

Pakalpojums Cena ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā Cena ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis
Juridiskās adreses maiņa EUR 50 EUR 36
Valdes locekļa maiņa EUR 70 EUR 50
Dalībnieka maiņa - fiziskā personā EUR 100 EUR 75
Dalībnieka maiņa - juridiskā personā EUR 150 EUR 100
Uzņēmuma nosaukuma maiņa EUR 100 EUR 75
Kapitāla palielināšana EUR 150 EUR 100
Statūtu grozījumi EUR 75 EUR 50

Nerezidentiem

Pakalpojums Cena ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā Cena ja parakstītājam ir e-paraksts vai dokumentus iesniedz uzņēmuma pārstāvis
Juridiskās adreses maiņa EUR 70 EUR 50
Valdes locekļa maiņa EUR 100 EUR 70
Dalībnieka maiņa - fiziskā persona EUR 150 EUR 100
Dalībnieka maiņa - juridiskā persona EUR 200 EUR 100
Uzņēmuma nosaukuma maiņa EUR 150 EUR 100
Kapitāla palielināšana EUR 200 EUR 150
Statūtu grozījumi EUR 100 EUR 75

Uzņēmumu likvidācija

No EUR 1,600

Ārzemju uzņēmuma filiāles reģistrēšana Uzņēmumu Reģistrā

Cena ar dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā EUR 350 + PVN
Cena kad dokumentus Uzņēmumu Reģistrā iesniedz uzņēmuma pārstāvis EUR 250 + PVN