Biežāk uzdotie jautājumi

Home Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzņēmuma dibināšana

Kas var dibināt uzņēmumu Latvijā?

Uzņēmumu Latvijā var dibināt viena vai vairākas privātpersonas vai juridiskas personas. Tās var būt gan Latvijas rezidenti, gan nerezidenti. Nepastāv nekādu ierobežojumu ārzemniekiem dibināt uzņēmumu Latvijā nepastāv. Privātpersona var dibināt uzņēmumu Latvijā un/vai kļūt par uzņēmuma īpašnieku, sasniedzot 18 gadu vecumu.

Kā es varu apmaksāt uzņēmuma dibināšanu vai tā iegādi?

Jūs varat veikt bankas pārskaitījumu vai arī samaksāt skaidrā naudā.

Cik ilgu laiku aizņem uzņēmuma reģistrācija Latvijā?

Standarta reģistrācijas procedūra ilgst 5 darba dienas. Piemēram, ja reģistrācijas dokumenti ir iesniegti Uzņēmumu reģistrā pirmdien, lēmumu par reģistrāciju var saņemt piektdien. Ir arī iespēja reģistrēt uzņēmumu Latvijā 3 darba dienu laikā par paaugstinātu maksu.

Cik ilgā laikā var veikt uzņēmuma īpašnieku maiņas reģistrāciju?

Standarta īpašnieku maiņas reģistrācijas procedūra ilgst 5 darba dienas. Piemēram, ja attiecīgie dokumenti ir iesniegti Uzņēmumu reģistrā pirmdien, lēmumu par izmaiņu reģistrāciju varēs saņemt piektdien. Ir arī iespēja reģistrēt izmaiņas dalībniekos 3 darba dienu laikā par paaugstinātu maksu.

Vai ārzemnieks var būt vienīgais Latvijas uzņēmuma īpašnieks?

Jā. Latvijas likumdošana neparedz ierobežojumus ārzemniekam būt par Latvijas uzņēmuma īpašnieku.

Kāds ir minimālais pamatkapitāla apmērs?

Standarta pamatkapitāla apmērs sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) ir 2,800 euro. Ir iespēja iesniedzot reģistrācijas dokumentus apmaksāt tikai 50% no minimāla pamatkapitāla. Atlikusī pamatkapitāla daļa ir jāapmaksā 1 gada laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas. Pamatkapitālu var iemaksāt kā naudā, tā arī mantiskajā ieguldījumā.

Ja uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona, tad minimālais pamatkapitāls var būt 1 euro. Ja uzņēmumam ir vairāki dalībnieki – privātpersonas, tad pamatkapitāla minimālais apmērs ir vienāds ar dalībnieku skaitu (2 dalībnieki – 2 euro, 3 dalībnieki – 3 euro utt).

Ar samazināto pamatkapitālu var reģistrēt tikai SIA, kas atbilst visam sekojošām:

1) Visi uzņēmuma dalībnieki ir privātpersonas (ne vairāk kā 5);

2) Uzņēmuma valdē var būt tikai uzņēmuma dalībnieki (viņš vai vairāki dalībnieki);

3) Uzņēmuma dalībnieks ir tikai 1 tāda uzņēmuma dalībnieks, kura kapitāls ir mazāks par 2,800 euro.

Juridiskā adrese

Kas ir juridiskā adrese un kāpēc tā ir vajadzīga?

Juridiskā adrese ir publiski pieejamā adrese, kur ir sasniedzama uzņēmuma vadība (valde). Juridiskā adrese ir nepieciešama uzņēmuma reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā. Dokumentu paketē, ko jāsniedz Uzņēmuma reģistrā uzņēmuma reģistrēšanai ietilpst nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana uzņēmuma juridiskās adreses reģistrācijai.

Vai es saņemšu atpakaļ naudu, kas ir samaksāta par juridiskās adreses nomu, līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā?

Nē. Naudas atgriešanas atspoguļošana grāmatvedībā prasa laiku un priekš mums maksā naudu. Tāpēc mēs neatmaksājam naudu līguma laušanas gadījumā. Ir iespējams lauzt līgumu, paziņojot mums par to rakstveida 2 mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā mēs veiksim garantijas depozīta atmaksu. Mēs neatmaksājam saņemtu nomas maksu.