Parakstu apliecināšana

Mainījusies kārtība, kādā Uzņēmumu Reģistrs turpmāk apliecinās parakstus.

No 2015. gada 1. jūlija stājās spēkā jaunā kārtība parakstu apliecināšanai Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālajā nodaļā. Tagad parakstu apliecināšana notiks tikai pēc iepriekšējā pieraksta uz noteiktu laiku. Pieteikties var zvanot pa informatīvo tālruni vai ierodoties klātienē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālajā nodaļā.
Pieteikties pakalpojumam varēs ne vēlāk kā 2 kalendārās nedēļas pirms pakalpojuma saņemšanas brīža. Tāpat jāatceras, ka ziņas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz 14 dienu laika no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas (saskaņā ar Komerclikuma 16. pantu).
Gadījumā, ja komercreģistrā piedāvātais apliecināšanas pakalpojuma datums pārsniedz 2 kalendāro nedēļu laiku, ir vērts apliecināt personas parakstu pie zvērināta notāra vai parakstīt dokumentus elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Piesakoties paraksta apliecināšanai, jānorāda:

  • sabiedrības/komersanta nosaukums;
  • reģistrācijas numurs;
  • personu skaits, kuriem tiks apliecināts paraksts;
  • kontakttālrunis.

Ierasties Uzņēmumu reģistrā vajadzēs 10 minūtes pirms pierakstīšanās laika un jādodas uz informācijas centru klientu apkalpošanas zālē.