Pamatkapitāla denominācija euro

2015. gada 3. jūniā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma prasībām, visiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti līdz 2015. gada 30. jūnijam1 ir jāiesniedz Komercreģistrā dalībnieku reģistra nodalījums. Tāpat līdz 2016. gada 30. jūnijam2 Komercreģistrā ir jāiesniedz dokumenti par uzņēmuma pamatkapitāla denomināciju euro. Likums paredz, ka šo prasību neievērošana var novest pie kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas.

Lai ietaupītu laiku, mēs ieteiktu sagatavot un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus vienlaicīgi. Ņemot vērā, ka līdz 2015. gada 30. jūnijam ir palicis nepilns mēnesis, iesakām Jums neatlikt dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Komercreģistrā uz pēdējo brīdi.

Ja Jūsu uzņēmums ir reģistrēts līdz 2013. gada 30. jūnijam un Jums joprojām nav iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums Komercreģistrā un/vai nav veikta pamatkapitāla denominācija euro, mēs piedāvājam Jums iespēju ietaupīt savu laiku un uzticēt mums visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Pakalpojuma cena:

Veicamā darbība Dokumentu sagatavošana,
EUR + PVN
Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Komercreģistrā,
EUR + PVN
SIA jāveic tikai pamatkapitāla denominācija euro 40 70
SIA jāiesniedz dalībnieku reģistra nodalījums un jāveic pamatkapitāla denominācija euro 60 90*

* Papildus jāapmaksā notāra pakalpojumi.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 2015. gada 21.maijā Saeima galīgajā lasījumā steidzamības kārtībā pieņēma grozījumus Komerclikumā (KL), kas paredz viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) atcelt termiņu dalībnieku reģistra nodalījuma iesniegšanai un automātisku pamatkapitāla pāreju no latiem uz euro (denomināciju), ja sabiedrība līdz 30.06.2016. neiesniegs izmaiņām nepieciešamos dokumentus. Šādā gadījumā viena dalībnieka SIA varēs izvēlēties neveikt pamatkapitāla denomināciju un neiesniegt dalībnieku reģista nodalījumu līdz norādītajam termiņam, taču tas būs jāveic vienlaikus ar pirmajām izmaiņām komercreģistra ierakstos.

1 Grozījumi Komerclikumā, kas ir stājušies spēkā 01.07.2013.

2 Grozījumi Komerclikumā, kas ir stājušies spēkā 18.10.2013.

Saistītie raksti: Pamatkapitāla denominācija euro, 11.03.2016.

 

Pieteikties