Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Uzņēmuma dibināšana Latvijā

SIA reģistrēšanai nepieciešāmā informācija

SIA dibināšana

Informācija, kas ir nepieciešama SIA dibināšanas dokumentu sagatavošanai:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • informācija par dalībniekiem (fiziskām personām - skanēta pases galvēnā lapa un deklarētā dzīves vieta, juridiskām personām - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • pamatkapitāla summa un sadalījums starp dalībniekiem;
 • informācija par valdes locekļiem un to tiesībām pārstāvēt uzņēmumu (atsevišķi vai kopā) - skanēta pases galvēnā lapa un deklarētā dzīves vieta;
 • juridiskā adrese (ja nepieciešāms, mēs varam piedāvāt juridisko adresi ar pasta apstrādes pakalpojumu);
 • īss uzņēmuma plānotas darbības apraksts.

Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā

Papildus informācija, kas ir nepieciešama pieteikuma par uzņēmuma reģistrāciju PVN maksātāju reģistra sagatavošanai:

 • uzņēmējdarbības sfēras, kurās uzņēmums plāno darboties;
 • plānotais apgrozījums;
 • galveno klientu nosaukums, reģistrācijas numurs un valsts;
 • galveno piegādātāju nosaukums, reģistrācijas numurs un valsts;
 • uzņēmuma plānotais finansējuma avots;
 • plānoto darbinieku skaits pirmajos 12 uzņēmuma darbības mēnešos.

Standarta SIA dibināšanas informācija, kuru klientam jāapstiprina, vai jāinformē par vēlāmām izmaiņam

 • pamatkapitāls - 2,800 euro;
 • pamatkapitāla apmaksas veids - 100% pirms dokumentu iesniegšanas Latvijas Uzņēmumu Reģistrā (alternatīva: 50% pirms dokumentu iesniegšanas un 50% gada laikā);
 • uzņēmuma darbības termiņš - bez termiņā.
 • .

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit