Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Kā atvērt firmu Latvijā

Šīs raksts pagaidām ir pieejams tikai angļu un krievu valodā:

How to open a company in Latvia

Как открыть фирму в Латвии

 

Skatiet par šo tēmu:

Uzņēmuma dibināšana Latvijā

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit