Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Uzņēmuma dibināšana Latvijā

Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošana

Sagatavosim Jums uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus un nosūtīsim Jums pa e‑pastu PDF formatā.

Jūs paši organizēsiet šo dokumentu parakstīšanu un parakstu apstiprināšanu, kā arī iesniegsiet tos Latvijas Uzņēmumu Reģistrā.

Pieteikties

Dokumentu
sagatavošanas ilgums:

1 darba dienaLaiks no informācijas iesniegšanas un pakalpojuma apmaksas dienas.

Cena:

EUR 70Ši cena ir norādīta neskaitot PVN standarta SIA dibināšanas gadījumam, kad uzņēmumam ir viens dalībnieks, kas vienlaicīgi ir arī vienīgais valdes loceklis.

latvijas rezidentiem
fiziskām personām

Uzņēmuma reģistrēšanas process

 1. Mēs sagatavosim reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un nosūtīsim tos Jums pa e-pastu PDF formātā.
 2. Jūs izdrukāsiet šos dokumentus, un uzņēmuma dalībnieki un valdes locekļi apstiprinās savus parakstus uz šiem dokumentiem pie notāra vai ar drošu elektronisko parakstu.
 3. Uzņēmuma valdes loceklis atvērs bankā pagaidu kontu, kurā uzņēmuma dalībnieki ieskaitīs pamatkapitāla summu un saņems no bankas apliecinājumu par pamatkapitāla apmaksu.
 4. Uzņēmuma valdes loceklis iesniegs uzņēmuma dibināšanas dokumentus Latvijas Uzņēmumu reģistrā.

Gadījumā, ja visiem uzņēmuma dalībniekiem un valdes locekļiem ir elektroniskais paraksts, dokumentus var parakstīt elektroniski un nosūtīt tos Latvijas Uzņēmumu reģistram uz e-pastu: info@ur.gov.lv. Šajā gadījumā valsts nodevu un maksu par obligāto publikāciju Latvijas oficiālājā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu uz attiecīgās iestādes bankas kontu.

Ja visi dibināmas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieki būs fiziskās personas un to skaits nepārsniegs 5, var dibināt SIA ar samazināto pamatkapitālu. Šajā gadījmā nav nepieciešams atvērt pagaidu kontu bankā un iemaksāt pamatkapitālu (trešais solis).

Cenas

Cena par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) standarta reģistrācijas dokumentu sagatavošanu ir 70 euro plus PVN. Šī cena ir noteikta pieņēmot, ka SIA būs viens īpašnieks - fiziskā persona, Latvijas rezidents, kas vienlaicīgi būs arī valdes loceklis.

Gadījumos, kad SIA būs no diviem līdz pieciem īpašniekiem - Latvijas rezidenti fiziskās personas, cena par SIA standarta reģistrācijas dokumentu sagatavošanu ir 100 euro plus PVN.

Mēs sagatavosim SIA dabināšanai nepieciešamos dokumentus, kas atbilst likuma prasībām un ir piemēroti lielākai daļai SIA ar nelielu dalībnieku skaitu. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams paredzēt specifiskos noteikumus attiecībā uz dalībnieku vai valdes tiesībām un citām niansēm. Cena par šādu dokumentu sagatavošanu tiks noteikta atsevišķi.

BONUSS: Pieteikuma sagatavošana sabiedrības reģistrēšanai PVN maksātāju reģistrā vienlaicīgi ar sabiedrības reģistrāciju - bez papildus maksas.

Uzņēmuma dibināšanas dokumentu sagatavošanai nepeiciešāmā informācija

Lai sagatavotu SIA reģistrācijas dokumentus mums ir nepieciešāma sekojoša informācija un dokumenti:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • informācija par dalībniekiem (fiziskām personām - skanēta pases pirmā lapa un deklarētā dzīves vieta; juridiskām personām - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • pamatkapitāla summa un sadalījums starp dalībniekiem;
 • informācija par valdes locekļiem un to tiesībām pārstāvēt uzņēmumu (atsevišķi vai kopā) - skanēta pases pirmā lapa un deklarētā dzīves vieta;
 • juridiskā adrese (ja nepieciešams, mēs varam piedāvāt juridisko adresi ar pasta apstrādes pakalpojumu);
 • īss uzņēmuma plānotās darbības apraksts.

Gadījumā, ja kāds no uzņēmuma dalībniekiem vai valdes locekļiem ir Latvijas nerezidents, kā arī, ja Jūs plānojat dibināt nevis SIA, bet citu uzņēmuma formu, piemēram, akciju sabiedrību (AS), būs nepieciešama arī cita informācija.

Ja uzņēmumu vajag reģistrēt kā PVN maksātāju, būs nepieciešāma papildus informācija.

Nodērīga informācija un norādījumi uzņēmumu reģistrēšanai

Uzņēmuma dibināšanas pakalpojumi

Lai palīdzētu klientiem ietaupītu savu laiku, Mini Office piedāvā pilnu profesionālu pakalpojumu kompleksu uzņēmumu dibināšanā, kas iekļauj reģistrācijas dokumentu sagatavošanu, tikšanas pie notāra organizēšanu un dokumentu iesniegšanu Latvijas Uzņēmumu Reģistrā.

Šīs pakalpojums ir īpaši piemērots gadījumos, kad uzņēmuma dibinātājs ir juridiskā personā.

 

Pieteikties

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit